Egersund byhistoriske leksikon

Skriversbrygga

Skriversbrygga midt i bildet. Ca. 1920. Foto: T. Sandstøl/DF
Også i 2012 er utsikten best fra Kontrari. Foto: T. Bøe

Bryggearealet mellom Skriveralmenningen og Vågen. Skriver henspeiler på sorenskriver, i dette konkrete tilfellet sorenskriver Christian Feyer, som bygde Strandgaten 58 - Skrivergården.