Egersund byhistoriske leksikon

Skrivergården

Skrivergården i 1890-åra. Foto: P. A. Flak/DF

Strandgaten 58, Skrivergården, er en av tre Freda bygninger i Egersund, fredet etter lov av 02.12.1920 og tinglyst 24.08.1923.

Skrivergården er blant de mest staselige av de bygningene som ble oppført i tiden etter Bybrannen i 1843. Sorenskriver Christian Feyer var byggherre, og her hadde han både bolig og kontor. Til eiendommen hørte også en hage på motsatt side av Strandgaten, den nåværende Parken.

Bygningen har en bred og kubisk fasong, og ligger med kortsiden mot Strandgaten. Hovedinngangen er fra gårdsrommet. Den har utspringende tak båret av fire søyler av tre i to etasjers høyde. På alle hjørner er det imitert rustika1). Stilen er senempire, en stil som var borgerskapets bygningsstil i 1810 – 1850.

Kommunen kjøpte bygningen av Feyer i 1869 for 3 000 spesidaler. Fra 1879 var det middelskole i bygningen, og fra da av og til 1991 ble bygningen benyttet til ulike skoleformål. I 1991/92 gjennomgikk bygningen en større restaurering og ble deretter tatt i bruk til kontorer for kommunens kulturadministrasjon.2)

1)
Tilhogd naturstein med grov, eventuelt helt ubehandlet forside
2)
Kilder: http://snl.no/rustika; Kristin Nedland: Strandgata og Haugen – to byområder i Egersund. Dalane Folkemuseums årbok nr. 4, s. 31; Knut Jan Kluge: Bebyggelse i Egersund, bygningshistorisk formveileder; Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 238; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 414