Egersund byhistoriske leksikon

Skoleplassen

Skoleplassen ca 1955. Foto: Meinhardt Østebrøt

Plass i kryss mellom Parkveien og Nygaten, navnsatt i 1905.

Plassen ble regulert etter Bybrannen i 1843, og var tenkt som en ny sentral samlingsplass i byen. På reguleringskartet har plassen derfor fått betegnelsen Nytorv for å skille den fra Kirketorvet. Det offisielle navnet på plassen ble imidlertid Skolepladsen, det navnet som folk flest brukte. Navnet har nå stort sett gått ut av bruk, men er ikke formelt opphevet (2011). Og med tanke på at det her har vært drevet skole sammenhengende siden gjenreisingen etter bybrannen i 1843 og til 1990, må navnet sies å ha sin berettigelse. Treet på plassen har vært skiftet minst én gang. Det siste, som ble plantet sist i 1950-åra, ble fjernet 7. april 2011.1)

1)
Kilder: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 56; Sem Hadland/Opplysninger på FB.