Egersund byhistoriske leksikon

Skohaugen

På østsiden av krysset mellom Skarpabrådet og Sokndalsveien var det en haug som for lengst er planert og som kaltes Skohaugen. Det var her folk på kirkeveg stoppet og skiftet. Hit hadde de gått på tresko eller barbente om været tillot det, men i kirken måtte de møte i finstasen. Det var viktig å ha skiftet før kirken kom til syne. Det var også viktig at folk som ikke var i samme ærend så at det ble skiftet. Skohaugen var derfor et egnet sted.1)

1)
I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hva de lærer os. Særtrykk av Egersundsposten 1938.