Egersund byhistoriske leksikon

Sjøbadet i Solkrone

Fr. Feylings tegning av Badehuset. Dalane Folkemuseums arkiv.

12. juli 1897 ble et offentlig badehus i Solkroa åpnet for publikum. Huset hadde blitt realisert etter initiativ av Erik Hadland Torjusen, som også hadde blitt valgt til formann i ”Bestyrelsen for Egersunds vordende søbadehus” på et folkemøte.

Huset var tegnet av Fr. Feyling, og hadde kostet 2 219 kr. Det var hovedsakelig finansiert med innsamlede midler og tilskudd fra Samlaget, og kommunen stilte tomt til rådighet.

Kalde sommere, manglende vedlikehold og ungdommelig hærverk gjorde til slutt at sjøbadehuset ble stengt for godt i 1930. Det ble senere erstattet av Sjøbadet ved Fjellparken.1)

1)
Kilde: harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 150 f., 234, 400