Egersund byhistoriske leksikon

Sikrone

Stedet der Dampskipskaien ble anlagt. Her var et fint sted for gode laksekast. Da grunnen tilhørte Husabø var det presten som kunne kaste her. Navnet er antakelig sammensatt av si, rota til det norrøne siga, og kro, norrønt krå, indre hjørne.1)

1)
Kilder : I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hva de lærer os. Særtrykk av Egersundsposten 1938; Jørn Sandnes og Ola Stemshaug: Norsk Stadnamnleksikon; http://snl.no/Kroer