Egersund byhistoriske leksikon

Sandtjødne

Sandtjødne før utvidelsen i 1897. Eigersund kommunes arkiv.

Sandtjødne var en del av det opprinnelige Egersund vannverk, og ble oppdemmet i 1876/77. Opprinnelig ble det bygd en demning som lå ca 100 meter sør for den vi har i dag. Det var en heller liten demning, så liten at den måtte påbygges 1,2 m før vannverket ble godkjent. Da påbyggingen var gjort, rommet Sandtjødne 11 500 m3 vann.

Da vannforbruket økte utover 1880-åra måtte magasinet utvides. Løsningen ble utvidelse av Sandtjødne i 1889. Da ble det bygget ny demning på det sted den står i dag samtidig som det ble bygd ny demning mot vest. Dette ga en tredobling av kapasiteten som nå ble 35 000 m3 vann. Den gamle demningen er fortsatt synlig under vann. Det samme er kanalen som ledet vannet i retning Første vannbasseng.

Neste utvidelse skjedde i 1897, som ett av flere tiltak i en større utbygging av vannverket. Vannspeilet ble da hevet ytterligere 1,5 m, og Sandtjødne fikk den form det har i dag. Kapasiteten er 52 400 m3 vann.

Sandtjødne ble reservebasseng i 1941, da Kråkevatn ble koblet til vannverket. Denne statusen hadde det til 1975. Det var siste gang i bruk i 1962, da høyt vannforbruk og tørr sommer skapte store problemer i vannforsyningen. I dag er Sandtjødne et populært badevann.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Fra vin til vann. Egersund vannverk 1878 - 1993. Dalane Folkemuseums årbok nr. 15, s. 35 f.