Egersund byhistoriske leksikon

Sandersvingen

«Sanderhuset» i Sandersvingen, ca 1950. Foto: Ukjent/DF

Svingen på Nyeveien mellom Langaards gate og Hellelandsgaten ble kalt Sandersvingen. Der bodde Konstanse Wilhelmsen, «fru Sander», i 1950-60-årene i en bolig på venstre siden av svingen (i retning fra byen). Huset hun bodde i er for lengst revet. Hun var gift med Aleksander Wilhelmsen «i Tråme». Navnet på svingen er avledet av en forkorting av navnet Aleksander. Konstanse er forlengst død, og gravlagt i Kristiansand1).

1)
Kilde: Muntlig overlevering, Erling Torkel Endresen, Arild Dyrskog Rolfsen