Egersund byhistoriske leksikon

Sandbakkveien

Sandbakkveien sett mot Mosbekk. Foto: Ukjent/DF
Vi ser oppover fra Mosbekk. Foto: T. Bøe

Gate mellom Mosbekk plass og bygrensa, navnsatt i 1905. Gata ble regulert i Reguleringsplan 1905 og fulgte i store trekk ræget som gikk fra Mosbekk plass over Sandbakken og videre mot Veshovda.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 56