Egersund byhistoriske leksikon

Sandbakken i bakkant, midt i bildet (Utsnitt, 1893). Foto: P. A. Flak/DF

Sandbakken

Sandbakken var ei løkke som lå opp for Mosbekk, like utenfor bygrensa.

Årstadskatten ble funnet på Sandbakken.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 56