Egersund byhistoriske leksikon

Sandakergaten

Utsnitt av Reguleringsplan 1905.

Gate mellom Lervika og Møllegaten, navnsatt i 1905.

I Reguleringsplan 1858 er gata regulert med 10 alens bredde (ca 6 meter) mellom Oluf Løwolds gate og Møllegaten, mens strekningen mellom Elvegaten og Oluf Løwolds gate bare er et smug. Mellom Lervika og Elvegaten er gata ikke regulert. I Reguleringsplan 1859 ble den imidlertid regulert på hele strekningen mellom Lervika og Oluf Løwolds gate.

Navnet henspeiler på at vegen gikk over Sandakeren.1)

Fra krysset ved O.Løvolds gt, videre mot Lerviken. Foto:T.Bøe
1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 56