Egersund byhistoriske leksikon

Sandakeren

Sandakeren var en liten åkerflekk - løkke - med sandjord som lå under Årstad, omtrent der som Egersund Kulturhus ligger i dag. Sandakergaten er oppkalt etter dette stedet.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 56