Egersund byhistoriske leksikon

Salvesens Hotel

Salvesens Hotel. Foto: E. H. Torjusen/DF

Salvesens Hotel lå i Strandgaten 64, i en bygning som ble oppført i 1844, i etterkant av Bybrannen i 1843. Georgine Salvesen fikk skjøte på eiendommen i 1855 og åpnet hotelldrift i huset.

Hotellet ble et populært møtested for byens notabiliteter. Det fikk også mange prominente besøk opp gjennom årene. Rundt 1880 var Salvesens Hotel et av tre større Hoteller i byen.

I 1889 ble hotellet overdratt til Georgines søskenbarn Mikal Severin Christiansen og Christine Marie Christiansen. Det var Mikal som tok seg av driften.

Etter 1900 var det vanskelig å få endene til å møtes. Mikal Christiansen døde i 1911, og kort tid etterpå ble hotelldriften innstilt. I 1913 ble inventaret solgt på auksjon.1)

1)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 19, 414; Abram Kjell Sørdal: Kvinnelige næringsdrivende. Dalane Folkemuseums årbok nr. 13, s. 12