Egersund byhistoriske leksikon

Rygler

Rygler en midtsommernatt. Tegning: Reidun Lædre

Hver forsommer var det vanlig å bygge rygler, eller St. Hans bål, på toppene rundt byen: på Litla Varberg, Langaardsfjellet, Kråkefjellet, Årstadfjellet, Skrivarsfjellet og Hobdalen.

Bålplassen for rygla i Hobdalen, en rund flate med diameter 6 - 8 meter, er fortsatt godt synlig i terrenget. Foto: Per Einar Lædre

Vanligvis var det gutter i 15-16-års alderen som sto for byggingen, og det var solide byggverk som ble reist. Etter å ha samlet de nødvendige materialene ble først to solide stokker festet sammen til et kors og reist. Deretter ble tre tønner som var stappet fulle av alskens brennbare ting plassert, en på toppen av korset og en ytterst på hver av armene. Brennbare saker av alle slag ble så lødd rundt stokken opp til armene, og til slutt ble det satt opp en ”stakk” av gamle bord og planker rundt. Så var ryglene klare til bruk til midtsommersfesten.1)

1)
Kilde: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 197f