Egersund byhistoriske leksikon

Roberggården

Roberggården på slutten av 1930-tallet. Foto: Erling Kathor Ellingsen

Storgaten 17, oppført av Kaptein Roberg etter tegninger av arkitekt Gustav W. Helland fra Stavanger. Bygget er oppført i tråd med Reguleringsplan 1931 og i pakt med 1930-årenes arkitektoniske ideal, funksjonalismen. Gården er et klart eksempel på hvordan byen var tenkt å se ut i framtiden.

Da bygningen var ferdig i 1936 flyttet både post og telegraf inn og ble samlet under ett tak. Posten holdt til der inntil det flyttet til Torvgården i 1965, mens telegrafkontoret holdt til der inntil det ble lagt ned i 1972.

Bygningen er forvaltet med stor respekt for sin arkitektoniske og kulturhistoriske verdi, og framstår fortsatt som et meget godt eksempel på byggeskikk for sin tid. Den ble tildelt Eigersund Arkitekturvernpris i 1998.1)

1)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 373; Per Einar Lædre: Reguleringsplaner for Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10, s. 29