Egersund byhistoriske leksikon

Reinen

Utsnitt av Bykart 1868, «Renen».

Området mellom Lervika, forlengelsen av Bøckmans gate, Elvegaten og Lundeåne. En ”rein” er en gresskant, liten bakke.1)

1)
Kilde: I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hva dde lærer os. Særtrykk av Egersundsposten 1938