Egersund byhistoriske leksikon

Reguleringsplaner

I dag består en reguleringsplan av et arealplankart med tilhørende bestemmelser som fastlegger bruk, flerbruk og vern i bestemte områder, og som gir grunnlag for avklaring av hvilke bygge- og anleggstiltak som kan gjennomføres i planområdet. Begrepet Reguleringsplan er juridisk definert i Plan- og bygningsloven, men i Egersund byhistoriske leksikon er begrepet også brukt om planer med samme funksjon, men utarbeidet lenge før begrepet kom i vanlig bruk. Det er opp gjennom tidene utarbeidet mange reguleringsplaner for hele eller deler av det område som fram til 1965 utgjorde Egersund kommune. Fram til 1980 dreier det seg om 29 planer. Noen av dem er omtalt i leksikonet:

 • Plan til Regulering af Gader og Tomter i den i 1843 afbrændte Deel af Egersund, Reguleringsplan 1843
 • Plan til Regulering af Gader og Tomter i den i 1859 afbrændte Deel af Egersund, Reguleringsplan 1859
 • Omregulering av Møllegaten og Aabergsgate på strekningen fra Mølleveien til elven, 1911.
 • Omregulering av Storgaten, 1915.
 • Lerviksbakken – Mosbekk plass, 1946.
 • Storgaten – Kirkegaten – Peder Clausens gate – Johan Feyers gate, 1958.
 • Storgaten – Johan Feyers gate – Peder Clausens gate – Årstadgaten, 1958.
 • Ludvig Feylings gate mellom Årstadgaten og Skriverallmenningen, 1959.
 • Nytorvet 6, 1961.
 • Området mellom Strandgaten og Vågen, 1961.
 • Kirkegaten – Storgaten – Johan Feyers gate – Torget, Reguleringsplan 1962.
 • Storgaten – Metodistbakken – Peder Clausens gate – Kirkegaten, 1964.
 • Endret regulering for Mosbekkgaten – Mellomgaten – Peder Clausens gate – Lerviksbakken, 1964.
 • Kvartalet Strandgaten – Sølvbakken – Vågen – Vestre gate, 1966.
 • Mosbekk plass – Mosbekkgaten – Sandakergaten – Oluf Løvolds gate – Bøckmansgaten, 1966.
 • Nygaten – Brattegaten – Strandgaten, 1966.
 • Reguleringsendring for området mellom Strandgaten og Vågen, 1967.
 • Endring av reguleringsplan for området mellom Strandgaten og Vågen mellom Strandgaten 18 og 30, 1974
 • Reguleringsplan for Egersund sentrum (Bevaringsplanen), Reguleringsplan 1975
 • Reguleringsplan for ytre bolig- og industriområde, 1976.
 • Strandgaten 56, 1977.
 • Storgaten 30, 1978.
 • Torget, Haugen m.m., 1979.

1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Reguleringsplaner for Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10, s. 64 f.