Egersund byhistoriske leksikon

Ræge

Mange ræger møttes på Mosbekk plass. Utsnitt av Bykart 1868.

Et ræge (rægje, regje) er en kreaturveg som førte fra fjøs til beitemark, vanligvis med steingjerde på begge sidene for å holde dyra unna innmarka. Ordet kommer av norrønt reka: flakke, drive ikring, gå og slenge.

I Egersund var det mange ræger. Flere av dem hadde eget navn, så som:

Andre ræger var:

1)

1)
Kilder: http://www.nob-ordbok.uio.no/ ; Arvid Midbrød: Ord fra bygd og by i Dalane. Dalane Folkemuseums årbok nr. 12, s. 114; I. Mehus: Stedsnavnene i og omkring Egersund - hvad de forteller os. Særtrykk av Egersundsposten 1938; Bykart 1857