Egersund byhistoriske leksikon

Posts sal

Posts sal lå i andre etasje i Storgaten 12. Foto: E. H. Torjusen/DF

Carl Post var en betydelig grunneier i området Myrgaden-Alminding II. I et av byggene han førte opp der, på den tomta som i dag har adresse Storgaten 12, hadde han innredet et stort lokale i andre etasje.

Lokalet var et mye brukt møterom. Det ble også arrangert danseaftener der, og lokale teatergrupper hadde opptredener. Et variert spekter av tilreisende skuespillere, musikanter og foredragsholdere benyttet seg også ofte av lokalet, som ble kalt Posts sal etter sin eier. Av arrangementer som vekker undring i dag var for eksempel framvisning av «Europas sværeste og korpulenteste Dame, Frøken Minna» i november 1880, til en pris av 25 øre for voksne og 15 øre for barn.

Annonse i Egersundsposten 3.11.1880.

Da Carl Post i 1890 solgte eiendommen til Aarrestad & Co fortsatte han drift av tilsvarende lokale i Hotel Carl, men da under navn som «Posts sal ved Torvet» eller bare «i Hotel Carl».1)

1)
Kilder: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 374 ff; Dalane Tidende 02.12.1998: Carl Posts «Dingse», artikkel av Abram Kjell Sørdal; Abram Kjell Sørdals klipparkiv.