Egersund byhistoriske leksikon

Post, Carl

Carl Fredrik August Post (1831-1901), fotografert utenfor Hotel Carl ved Torget i Egersund cirka 1890. Foto: Erik Hadland Torjusen

Carl Fredrik August Post (1831-1901) var født i Gartz an der Oder i Preussen. Han utdannet seg til murer, og etter endt læretid reiste han til Sverige der han arbeidet noen år før han rundt 1860 kom til Christiania.

Han arbeidet både i byen og flere steder i Akershus. Under oppholdet der ble han gift med Anne Marie Hansen fra Nedredal Kirkeby i Hakadal. De flyttet til Egersund senest i 1863, der deres første barn, datteren Anthonia Charlotta Herrnand ble født 14. juni. Fire år senere fikk de sønnen Carl Emil August.

Hotellet til Carl Post, Hotel Carl, ved Torget i Egersund avbildet cirka 1890. Foto: Erik Hadland Torjusen

I 1865 kjøpte Carl Post en tomt på Haugen. Der bygde han huset som senere fikk adressen Jernbanegaten 7. Der bodde han med familien inntil han i 1869 kjøpte en eiendom som lå langs Alminding II, den senere Johan Feyers gate. Der bygde han først Hotel Carl, hvor han i tillegg til hotelldrift også hadde sitt brennevinsutsalg. Senere bygde han et hotell på nabotomta, dagens Johan Feyers gate 3. Dette solgte han til Herman Danielson i 1877/-78.

To år etter at Hotel Carl sto ferdig kjøpte Carl Post et stykke grunn langs Myrgaden, der Storgaten 6, 8 og 10 nå ligger. Carl Post ble dermed en stor grunneier i kvartalet.

Carl Post var i det hele tatt en driftig og arbeidsom person som hadde mange jern i ilden. I sitt bygg i Storgaten 12 hadde han innredet et stort lokale, Posts sal, som kunne leies til mange ulike formål. I 1878 ønsket han å pynte opp i byen i anledning Jærbanens åpning og bygde for egen regning en paviljong ved Torget. Av enkefru Jürgens kjøpte han Marieminde som han realiserte i tomter. Han hadde også rett til torvskur i Årstads utmark og interesser i feltspatgruven i Uraknuden på Veshovda.

Han var dessuten en munter og vittig fyr, vel kjent for sine spillopper. Blant annet skrev han dikt på hobbybasis om aktuelle forhold som opptok ham. Diktene skrev han på en blanding av tysk, svensk og norsk, og kalte dem for «Dingse». De ble som oftest trykket i Egersundsposten, og noen ganger gitt ut som særtrykk.

Sine siste år levde han stille og rolig sammen med kona i Hotel Carl. Han døde i 1901, 70 år gammel. Hotelldriften ble avviklet og eiendommen solgt til G. Albrethsen.1)

1)
Kilder: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1 s. 249, 253, 374 ff; http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5167&uid=ny&idx_side=-119 Hentet 27.10.2014. Dalane Tidende 02.12.1998: Carl Posts «Dingse», artikkel av Abram Kjell Sørdal.