Egersund byhistoriske leksikon

Planken

Planken fra 2012. Foto: Per Einar Lædre

Sør på Dampskipskaien var det lagt opp en planke som fungerte som en mellomting mellom et rekkverk og en anordning for å hindre kjøretøy å trille på sjøen. En vanlig søndagstur for ladestedets befolkning var å spasere ut Strandgaten, gjerne i samband med Kystrutas anløp, og helt ut til kaikanten og der sette foten på planken og snu. Det kaltes ”å trø planken”.

Da det ble anlagt betongkai til erstatning for den gamle trekaien ble «Planken» fjernet. I juni 2012 kom imidlertid en ny «planke» på plass, plassert ytterst på Dampskipskaien. Begivenheten ble behørig markert1):

1)
Film: Folkefest for Planken av Nygaten1