Egersund byhistoriske leksikon

Pinsemenigheten Evangeliehuset

Evangeliehuset, Bøckmans gate 24. Foto: Dalane Folkemuseum

Pinsebevegelsen ble populær blant noen metodister i Egersund i tiden før første verdenskrig brøt ut. De fikk sterk dragning mot tilreisende predikanter og tungetalende forsamlinger, og flokken ble smått om senn større. I 1936, da de organiserte seg som dissentermenighet, talte den 40 medlemmer.

Men allerede i 1934, to år før de formelt ble etablert som dissentermenighet, hadde de innviet sitt eget forsamlingslokale i Bøckmans gate 24 med plass til 350 mennesker. Her holdt menigheten til, med unntak av i krigsåra da tyskerne okkuperte huset, fram til de innviet et nytt Evangeliehus på Gamle Egerøyvei 34, i 2010.1)

1)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 409