Egersund byhistoriske leksikon

Piken med munnspillet

Foto: Per Einar Lædre

Skulptur i bronse som står ved foten av Lerviksbakken. Den er utført av Kjell Grette Christensen.1)

Skulpturen er en av flere skulpturer i Egersund.