Egersund byhistoriske leksikon

Parkveien

Utsnitt av Reguileringsplan 1905

Gate mellom Strandgaten og Ludvig Feylings gate, navnsatt i 1905. Navnet henspeiler på at en del av gata går langs Parken.

Gata ble regulert etter Bybrannen i 1843. På reguleringskartet er den kalt Torve-Gaden. Dette navnet henspeiler enten på det terrenget som opprinnelig var her: torvmyr, eller på at gata gikk tvers over Nytorvet, som var det navn nåværende Skoleplassen hadde på samme reguleringsplan.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 56