Egersund byhistoriske leksikon

Parken

Parken ca. 1920. Foto: A. S. Pedersens eftf./DF

Det ubebygde området mellom Strandgaten, Parkveien, Nygaten og Skriveralmenningen kalles bare Parken, mest sannsynlig fordi dette var ladestedets eneste offentlige park innenfor den bygrensa som ble fastsatt i 1847, fra den var ferdig opparbeidet i 1890 og fram til byutvidelsene i etterkrigstiden.1)

Det meste av området var opprinnelig en hage som hørte til Skrivergården som ble kjøpt av kommunen i 1869, men nærmest Nygaten lå det to private eiendommer som senere ble overtatt av kommunen. Parken var lenge en sentral plass ved ulike markeringer. Etter hvert som byen vokste utspilte den sin rolle og forfalt litt etter litt inntil kommunen sammen med en privat dugnadsgjeng restaurerte den i 1992/93.

1)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 576.