Egersund byhistoriske leksikon

Paddå

Fontenen Paddehatt med fire frosker, populært kalt Paddå, cirka 1965. Foto: Casper Feyling.
Plasseringen av fontenen Paddehatt med fire frosker ved Lervika i Egersund, foto cirka 1963. Foto: Øystein Bowitz, Fotohuset Egersund (utsnitt).

Theodor Friestads fontene Paddehatt med fire frosker, best kjent for byens innbyggere som Paddå, er utført i chamotteleire, antakelig rundt 1940.

Den ble kjøpt inn av Egersund kommune i 1949 for å pryde Jernbaneparken som kommunen skulle overta sammen med resten av stasjonsområdet. Den var på plass samme sommer, og ble stående der inntil parken – og det prektige Tuntreet som sto der – måtte vike plass for en ny veg som skulle bygges mellom Torget og Lervika i 1958.

Fontenen ble deretter plassert i en liten park som lå på Arenes, omtrent der Kvinnemonumentet står i dag. Selv om den ble tatt inn om vinteren ble den etter hvert ødelagt av vær og vind, og på slutten av 1980-tallet ble den satt på lager. I 2001 tok Friestads familie initiativ til å få den restaurert, og nå står den trygt plassert innendørs på Lundeåne bo- og servicesenter.1)

1)
Kilder: Eigersund kommunes arkiv; Dalane Tidende 01.06.1949, 13.07.1949, 02.02.2004; Muntlig overlevering: Kari M. Friestad.