Egersund byhistoriske leksikon

Øvre Kirkegårdsgate

Utsnitt av Reguleringsplan 1905.

Gate mellom Gamleveien og Damsgårdsgaten, navnsatt i 1905.

Kirkegård henspeiler på den gamle Gravplassen ved Gamleveien som ligger like nord for gata. At den kalles Øvre henger sammen med at det på Reguleringsplan 1905 var regulert ei gate mellom Gamleveien og Langaards gate (omtrent i forlengelsen av Øvre Kirkegårdsgate) som ble gitt navnet Nedre Kirkegaardsgaden. Denne ble aldri bygd, og falt ved en senere regulering bort.1)

Kirkegårdsmuren sees t.h.. Foto: T.Bøe
1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 61