Egersund byhistoriske leksikon

Øvre Bekkegate

Utsnitt av Reguleringsplan 1905.

Gate mellom Strandgaten og Ludvig Feylings gate, navnsatt i 1905.

Gata ble regulert i planen som ble laget etter bybrannen i 1843, og ble da benevnt som Øvre Bækkegade. Navnet henspeiler på at det før gikk en åpen bekk som kom fra området ved Prestegården. Bekken er forlengst lagt i rør under gata.

Øvre Bekkegate ble også kalt Elsebrådet på folkemunne.1)

Sett fra Ludvig Feylings gate. Foto: T.Bøe
1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 53; I. Mehus: Stedsnavnene i og omkring Egersund - hvad de forteller os. Særtrykk av Egersundsposten 1938.