Egersund byhistoriske leksikon

Ordførere

Etter at Formannskapslovene ble vedtatt i 1837 og fram til kommunesammenslåingen i 1965 har det vært følgende ordførere i Egersund ladesteds kommune:

1838 Losoldermand Gunder Jacobsen Bjerckeland
1839 Overtoldbetjent Isach P. Brodahl
1840 Losoldermand Gunder Jacobsen Bjerckeland
1841 Overtoldbetjent Isach P. Brodahl
1842 Konsul Andreas Faye-Lund
1843 Konsul Gunnar R. Titus Eide
1844 Konsul Andreas Faye-Lund
1845 Konsul Gunnar R. Titus Eide
1846 Bokbinder Aanen Atlaksen
1847 Kjøbmand Ole A. Bodum
1848 Kjøbmand Tollak Bowitz
1849 Kjøbmand Nils A. Nøsted
1850 Kjøbmand Ole Hamre
1851 Kirkeverge Sigbjørn Egelandsdal
1852 Kjøbmand Ole Hamre
1853 Fabrikeier Johan Feyer
1854 Kjøbmand Rasmus Torjusen
1855-1856 Sakfører Michael Puntervold
1857 Losoldermand Gunder Jacobsen Bjerckeland
1858 Sakfører Michael Puntervold
1859 Losoldermand Gunder Jacobsen Bjerckeland
1860 Kirkesanger Johan Stiansen Vemmestad
1861 Fabrikeier Johan Feyer
1862 Politibetjent og kjøbmand Johannes Eriksen Ollestad
1863 Overtoldbetjent Fredrik Bøckman
1864 Kjøbmand Wilhelm Bøe
1865 Fabrikbestyrer Christen M. Feyer
1866 Kjøbmand Iver Carlsen
1867 Maler Osmund Olsen Lindefjeld
1868 Kateket Theodor Chr. Bernhoft
1869 Konsul Tønnes Houge Puntervold
1870 Baker Lars Samuelsen Bowitz
1871 Samlagsbestyrer Anders Bøe
1872 Kjøbmand Wilhelm Bøe
1873-1874 Toldkasserer Thorvald Rynning
1875 Konsul Tønnes Houge Puntervold
1876-1877 Losoldermand Adolf Birkeland
1878-1879 Toldkasserer Thorvald Rynning
1880-1881 Losoldermand Adolf Birkeland
1882 Samlagsbestyrer Anders Bøe
1883 Losoldermand Adolf Birkeland
1884-1885 Fabrikbestyrer Christen M. Feyer Høyre
1886-1887 Losoldermand Adolf Birkeland Venstre
1888-1889 Toldkasserer Thorvald Rynning Høyre
1889-1891 Losoldermand Adolf Birkeland Venstre
1892-1894 Sakfører Magnus Feyling Venstre
1895-1898 Lærer Hans Thu Venstre
1899-1907 Telegrafbestyrer Erik H. Torjusen Venstre
1908-1909 Slaktermester Thomas Dybing Venstre
1910-1915 Lærer Hans Thu Avholdspartiet
1916 Slaktermester Thomas Dybing Venstre
1917 Kjøpmann Geirulv Albretsen Høyre
1918 Trelasthandler Jacob G. Åse Venstre
1919-1920 Kjøpmann Geirulv Albretsen Høyre
1921-1922 Kullhandler Christian Michelsen Høyre
1923-1925 Stasjonsmester Ole A. Kjellberg Avholdspartiet
1926-1928 Lærer Ingjald Mehus Avholdspartiet
1929 Stadslæge Einar Øxnevad Høyre
1930 Dampskipsekspeditør Odd H. Torjusen Venstre
1931 Stadslæge Einar Øxnevad Høyre
1932-1934 Murmester Hans Berentsen Avholdspartiet
1934-1935 Dampskipsekspeditør Odd H. Torjusen Venstre
1935 Mekaniker Hjalmar Fardal Høyre
1936 Kjøpmann Tollak P. Rygh Avholdspartiet
1937 Kullhandler Albert Melhus Høyre
1938 Kjøpmann Adolf A. Albrethsen Høyre
1939-1940 Skolestyrer Asbjørn Hadland Venstre
1946-1951 Skomaker Edvard M. Edvardsen Arbeiderpartiet
1952-1953 Spinnerimester Thor Tingbø Kristelig Folkeparti
1954-1964 Kjøpmann Karl Jensen Høyre

Etter kommunesammenslåingen i 1965 har det vært følgende ordførere i Eigersund kommune1):

1965-1967 Sem Varhaug Senterpartiet
1967 John Munkejord Høyre
1968-1971 Tor Friestad Kristelig Folkeparti
1971 Erling Bergundhaugen Arbeiderpartiet
1972-1975 Rasmann Polden Senterpartiet
1976-1983 Bjørn Bårdsen Kristelig Folkeparti
1984-1987 Jostein Sirevåg Kristelig Folkeparti
1988-1989 Olaf Aurdal Høyre
1990-1996 Jan Petter Rasmussen Arbeiderpartiet
1996 Solveig Ege Tengesdal Kristelig Folkeparti
1997-2003 Marit Myklebust Arbeiderpartiet
2004-2007 John Skaara Høyre
2008-2011 Terje Jørgensen jr. Høyre
2012-2015Leif Erik Egaas Høyre
2016- Odd StangelandArbeiderpartiet
1)
Sigmund Birkeland, Abram Kjell Sørdal: Ordførere i Egersund. Artikkel i særtrykk av Dalane Tidende 4. januar 1985; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 580; http://www.geni.com/projects/Ordf%C3%B8rere-i-Egersund-og-Eigersund-kommuner