Egersund byhistoriske leksikon

Oluf Løwolds gate

Oluf Løwolds gate i 1930-åra. Foto: Sven Larssen/DF
Meieripipa er blitt kortere. Foto:T.Bøe

Gate mellom Bøckmans gate og Sandakergaten, regulert som Gade No.11 i Reguleringsplan 1858 og navnsatt i 1905.

Gata har sitt navn etter Oluf Andreas Løwold.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 54