Egersund byhistoriske leksikon

Ollestad, Andreas

Andreas Ollestad ca. 1895. Fotograf: E.H. Torjusen. (Utsnitt) Arkiv: Dalane Folkemuseum

Andreas Ollestad (9/12 1857 - 4/4 1936) ble født i Egersund. Sønn av Nicoline Hellene Motzfeldt og Johannes Ollestad. Ollestad gikk først i snekkerlære, men sluttet etter kort tid for å begynne i gravørlære hos sin onkel Andreas Motzfeldt ved Egersunds Fayancefabriks Co. I 1886 gikk han på Den Kongelige Tegneskole (Statens Håndverks- og Kunstindustriskole) i Christiania.

Andreas Ollestad behersket et bredt spekter av keramisk kompetanse. Han arbeidet både som gravør og modellør i tillegg til at han også utviklet nye glasurer og glasurmetoder og laget mønstre til malte dekorer for Egersunds Fayancefabriks Co. Ollestad hadde flere studieturer i utlandet og hans arbeider fra 1890-årene er tydelig inspirert av den nye kunstretningen som da slo gjennom i Europa, Art Nouveau, eller Jugend. Gjenstandene kjennetegnes av en glidende linjeføring inspirert av plante og bølgelinjer gjerne med innslag av dyr eller menneskeelementer. Ollestad regnes som den framste eksponent for Art Nouveau innen norsk kunstindustri.

På Bergensutstillingen i 1898 fikk fajansefabrikken og Ollestads arbeider stor oppmerksomhet. I 1904 ble han driftsbestyrer ved A/S Egersunds Fayancefabriks Co. En stilling han hadde til sin død i 1936. Ollestad stod for en fornyelse og videreutvikling av fabrikkens produksjon. Med sin store kunstneriske såvel som tekniske innsikt arbeidet han for å frambringe nye lokale talenter, men også med å engasjere kjente kunstnere til å levere arbeider til fabrikken.

Ollestad arbeidet også som maler og rundt 1890 leverte han flere postkortmotiver blant annet til kunstforlaget H. Abel i Christiania. Ollestads motiver har ofte en politisk og samfunnsmessig snert der datidens kjendiser, politikere og diktere gjerne fremstilles i nissekostymer.1)

1)
Kilde:Norsk kunstnerleksikon B3, s. 137