Egersund byhistoriske leksikon

Torjusen, Odd Hytten

Odd Hytten Torjusen fotografert i 1925 i forbindelse med ny formannskapsperiode 1925-1928. Foto: J. W. Eskildsen, Egersund/Dalane Folkemuseum.

Odd Hytten Torjusen (28.9.1885 - 24.3.1935) var sønn av Erik Hadland Torjusen (18.9.1855 - 1.4.1935) og Anna Sofie Hytten (f. 1859). Han var gift med Ingrid D. Olsen (f. 1888), datteren til Lovise T. Olsen (f. 1858) og sogneprest Peter O. Olsen (f. 1852), som forøvrig hadde vært prest ved sjømannskirken i Pensacola, Florida, USA1)2). Odd H. Torjusen hadde 2 barn.

Han jobbet som kasserer ved dampskipsekspedisjonen i Egersund i 10 år. Da hans onkel, Karl Theodor Torjusen, døde i 1915, overtok han som dampskipsekspeditør, og byttet samtidig navnet på firmaet til Odd H. Torjusen dampskipsekspedisjon.

I hans politiske karriere var han medlem av bystyret for venstre uavbrutt fra 1916 og framover, og medlem av formannskapet i Egersund fra 1922. I 1929 var han varaordfører, i 1930 ordfører og deretter igjen varaordfører. Under den daværende ordfører Berentsens sykdom i 1934 fungerte han som ordfører og ble etter bystyrevalget høsten 1934 valgt til ordfører for 1935.

Torjusen ledet lørdag 23.3.1935 et formannskapsmøte som ordfører for Egersund. Dagen etterpå våknet han av smerter i hjerteregionen og døde straks etterpå3).