Egersund byhistoriske leksikon

Nytorget

Utsnitt av Reguleringsplan 1905

Plassen i bunn av Lerviksbakken, regulert i Reguleringsplan 1859 og navnsatt i 1905. Plassen var opprinnelig foreslått å inngå i Lervigsalmenningen (som ble hetende Lerviksbakken).

Navnet vitner om at byens sentrum utvidet seg, og utfyllingen av Lervika ga etter hvert et stort areal som la grunnlaget for et nytt torg. Den innerste del av Lervika - mot Lerviksgården, nå en del av Nytorget - ble før utfyllingen kalt Santos: Santos i Sør-Amerika var kjent for sitt usunne klima. Egersunds-Santos var litt av en søppelplass, og i sommervarmen kunne det lukte riktig ille.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 54