Egersund byhistoriske leksikon

Nygaten

Utsnitt av Reguleringsplan 1905
Nygaten sett mot sørvest. Foto: Ukjent/DF

Gate som går fra Aarstadgaten og sørover, navnsatt i 1905.

Før bybrannen i 1843 gikk veien langs Egersundstronne lenger opp i bakken enn det Strandgaten gjør i dag. Fra Torget gikk den på skrå utover mot nåværende Nygaten, fulgte omtrent denne et stykke og dreide så ned mot stranda igjen. Etter brannen ble Strandgaten regulert som strøkets hovedgate. Ovenfor den ble det regulert en parallellgate, og hva var vel mer naturlig enn å kalle denne nyregulerte gate for Ny-Gaden?

I 1905 ble eiendommene langs Nygaten nummerert med laveste husnummer lengst fra sentrum. I 1990 ble dette omgjort slik at lavest nummer kom nærmest sentrum, noe som var i tråd med de gjeldende retningslinjer for tildeling av husnummer.

Bilstadhuset i Nygaten 14 (nr. 11 fram til 1990) er en bygning som stort sett står som den ble bygd i 1845.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 54.