Egersund byhistoriske leksikon

Nyeveien

Nyeveien i 1890-åra. Foto: P. A. Flak/DF

Veg mellom Gamleveien og (nye) Hestvad bru, navnsatt i 1905.

Fra kryss v/Langaards gate mot Damsgård. Foto:T.Bøe

På samme måte som Gamleveien ikke er særlig gammel (ca 1850) er heller ikke Nyeveien særlig ny. Strekningen fram til Langaards gate ble regulert i Reguleringsplan 1858, der den ble kalt Gade No.19, og bygd ut fram mot 1870-årene. Vegbyggingen fortsatte videre på østsiden av Hafsøya fram til Hestvad bru, i en tid da vegingeniørene omsider hadde erkjent ”grytehankprinsippet”: at grytehanken er like lang enten den står eller ligger, og at det er mest behagelig å ferdes på den liggende.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 54