Egersund byhistoriske leksikon

Nordsjøprosjektet

I 1930-årene var det et stadig stigende vannforbruk i Egersund. Samtidig var arbeidsledigheten stor blant byens befolkning. Utvidelse av Egersund vannverk var derfor et særlig aktuelt sysselsettingsprosjekt, og i 1933 ble gamle planer for Nordsjøprosjektet hentet fram igjen. Disse gikk ut på å heve Nordsjøen og Kjerketjødne 3 m i forhold til dagens nivå.

Kart: Reidun Lædre

Det første som måtte gjøres var å legge om Veshovdaveien, og den høye arbeidsledigheten tvang dette arbeidet i gang før alle forhold omkring Nordsjøprosjektet var utredet. To akkordlag på 10 personer ble satt i arbeid rett før jul i 1934. I januar neste år ble ytterligere to lag satt inn, og i april var vegen ferdig og klar til grusing. Da hadde den kostet 8 000 kr. I dag er den en del av lysløypetraseen i Vannbassengan (Steinveien).

I mai 1936 gjorde bystyret vedtak om å fortsette gjennomføringen av Nordsjøprosjektet. Kostnadskalkylen lød på kr 116 000. Men i det bygging av den planlagte demning over Skiftingsbekken skulle settes i gang ble det fastslått at fjellet i området var så dårlig at det neppe lot seg gjøre å bygge et tett damsted. Dette førte til at prosjektet ble stilt i bero og siden, i 1940, definitivt oppgitt.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Fra vin til vann. Egersund vannverk 1878 - 1993. Dalane Folkemuseums årbok nr. 15, s. 35 f.