Egersund byhistoriske leksikon

Nordsjøen (Vannbassengan)

Kart: Reidun Lædre

Nordsjøen inngikk ikke i Egersund vannverk fra begynnelsen av, men under planlegging av utvidelsene i 1897 ble det vurdert atskillig større utvidelser enn det som ble gjennomført. Et av alternativene var å heve Kjerketjødne 4 m samt å demme opp Skiftingsbekken slik at det ble dannet et stort basseng. Dette prosjektet fikk navnet Nordsjøprosjektet.

Grunn ble kjøpt inn allerede i 1897, men foreløpig valgte man å ikke realisere prosjektet. I 1919 var det imidlertid stort vannforbruk og lite nedbør. Resultatet var vannmangel, og som en form for nødhjelp førte man Skiftingsbekken inn i Kjerketjødne. Det skjedde ved at det ble anlagt to demninger samt en stikkrenne som ledet vannet over i Kjerketjødne. Samtidig ble Veshovdaveien omlagt et stykke.

Tiltaket ble betraktet som et ledd i gjennomføringen av Nordsjøprosjektet. Det ga ikke større magasin, men nedslagsfeltet ble tredoblet. Kostnaden for det hele var 11 000 kr.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Fra vin til vann. Egersund vannverk 1878 - 1993. Dalane Folkemuseums årbok nr. 15, s. 35 f.