Egersund byhistoriske leksikon

Nordavindsfjellet

Utsnitt av Reguleringsplan 1858. Nordavindsfjellet er tydelig markert i utsnittets nordøstre hjørne, i forlengelsen av Damsgårdsgaten.

Fjellet som ligger i forlengelsen av Damsgårdsgaten, og vest for Gamleveien, der nr. 42 og 44 ligger, er kalt Nordenvindsfjeldet i beskrivelsen til Reguleringsplan 1858.