Egersund byhistoriske leksikon

Nissen, Mads Lind

Mads Lind Nissen (1756 - 1827) var født på Sjælland i Danmark. Han var en av de få i Egersund som hadde kapital og formue nok til å kunne investere, bl.a. i skipsfart, og i en periode drev han begge byens Bradbenker.

Han var losoldermann1) i Egersund, og ledet i 1801 arbeidet med å fornye befestningene på Lindøya ved utbygging av Norges kystforsvar i anledning det spente forhold til England i 1800 - 1801. Deretter var han sjef for Lindøy batteri til 1826, med tittel «Battericommandeur».

Mads Nissens gate har navn etter Mads Lind Nissen.2)

1)
losoldermann = sjef/leder for losene innen sitt distrikt
2)
Kilder: Egersund byhistorie, B1 s. 66, 108, 130, 131, 135, 154, 157 f.;Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 52