Egersund byhistoriske leksikon

Paulssen, Niels

Niels Paulssen ble utnevnt til sorenskriver i Jæderens og Dalernes sorenskriveri den 13. juni 1732. Han hadde da i 17 år tjent adskillige embedsmenn i Norge og vært konstituert dommer flere ganger. Han måtte refundere tidligere sorenskriver Oluf Scultz (sorenskriver i Jæderens og Dalernes sorenskriveri fra 1720-1726) 1200 riksdaler som Schultz hadde forpliktet seg til å betale til gudelig bruk da han ble utnevnt.1) I tidsrommet 1757 til 1760 hadde han også Hans Blixenkrone Kolding som adjungert sorenskriver. Han bodde på Nesgård.2)

Han avstod embetet til Hercules Weyer i 1760 for 1200 riksdaler kontant, 150 riksdaler pensjon til seg selv og 50 riksdaler pensjon til enken. Giftet seg med Anne Nielsdatter Wendelboe den 12.2.1726.3)

1)
Olafsen, Arnet (1940). Våre sorenskrivere 1591-1814. Oslo: O. Fredr. Arnesens Bok- og Akcidenstrykkeri.
2)
Løwold, Oluf A. (1895). Fra Dalene - Gammelt og nyt. Stavanger: Dreyers Bogtrykkeri.