Egersund byhistoriske leksikon

Nedre Bekkegate

Utsnitt av Reguleringsplan 1905.

Sidegate til Strandgaten, mellom denne og Vågen, navnsatt i 1905.

Gata ble regulert i planen som ble laget etter bybrannen i 1843, og ble da benevnt som Nedre Bækkegade. Navnet henspeiler på at det før gikk en åpen bekk som kom fra området ved Prestegården. Bekken er forlengst lagt i rør under gata.1)

Sett fra Strandgaten. Foto: T.Bøe
1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 53