Egersund byhistoriske leksikon

Nansens gate

Kart: Eigersund kommunes kartløsning

Sidegate til Bowitzbakken, navnsatt i 1905.

I Reguleringsplan 1905 er gata regulert som en 12,5 meter bred parallellgate til Sokndalsveien, inn i Byggebeltet. Gata har navn etter Hans Leyerdahl Nansen.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 53