Egersund byhistoriske leksikon

Nansen, Hans Leyerdahl

Hans Leyerdahl Nansen (1764 - 1821) var født på Kyrkjebø i Høyanger i Sogn. Han tok juridisk embetseksamen 1789, og var sorenskriver i Gauldal fra 1809. Han kom til Egersund som sorenskriver i Jæren og Dalane Sorenskriveri i 1814. Der virket han til han døde i 1821. Han satt på Stortinget i sesjonene 1814, 1815, 1816 og 1821. Nansen var gift med Vendelia Møller, som trolig tok initiativ til stiftelsen av Egersunds Dramatiske Selskab i 1825. Hans Leyerdahl Nansen var Fridtjof Nansens farfar. Nansens gate har sitt navn etter ham.1)

1)
Kilder: Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 53; Egersund byhistorie, B1, s. 208.; http://www.snl.no/Hans_Leierdahl_Nansen