Egersund byhistoriske leksikon

Næsgårdsgaten

Kart: Eigersund kommunes kartløsning

Sidegate til Storgaten, mellom nr. 26 og 28, navnsatt i 1905. Den har navn etter Nesgård, som lå på Arenes.

Opprinnelig forslag til navn på denne gata var Kaffesmuget, sannsynligvis på grunn av at det tidligere hadde vært et gjestgiveri med tilhørende kaffestue her. Gjestgiveriet var tidvis et bråkete sted, og vekterens faste rute gikk nedom her.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 54