Egersund byhistoriske leksikon

Myren

Utsnitt av eiendomskart - situasjonen før bybrannen i 1843

Området mellom Strandgaten, Aarstadgaten, Storgaten og Kirkegaten het fra gammelt av Myren. Området tilhørte Årstad, som hadde torvskurd her. Det var litt bebyggelse rundt området når Bybrannen i 1843 brøt ut, men det åpne området bidro til å hindre at brannen spredte seg lenger mot nordøst.

Gatenavnkomiteen foreslo at Storgaten på strekningen mellom Skoleplassen og Kirkegaten skulle hete Myrgaden, men bystyret valgte å kalle hele strekningen mellom Skoleplassen og Lerviksbakken for Storgaten.1)

1)
Kilder: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 225f; I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hva de lærer os. Særtrykk av Egersundsposten 1938; Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 60