Egersund byhistoriske leksikon

Moster

Bakken nedenfor løa på Årstad kaltes opprinnelig Løbakken, men fikk senere navnet Moster. En eldre kone som alle kalte ”moster” eide en gang stykket, derav navnet. Moster var en populær ake- og hoppbakke, og hoppet ble kalt dødsstupet.1)

1)
Kilde: I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hvad de lærer os. Særtrykk av Egersundsposten 1938