Egersund byhistoriske leksikon

Mosbekk plass

Utsnitt av Reguleringsplan 1905

Plass mellom Bøckmans gate, Sandbakkveien og Mosbekkgaten, navnsatt i 1905.

På Mosbekk plass møttes fire ræger. Et var i forlengelse av Mosbekkgaten, ett førte til mølla ved Lundeåne, ett førte opp mot Sandbakken og videre mot Veshovda og ett førte opp Bowitzbakken og videre mot Årstad. Det siste kaltes Fantaræget.1)

Foto: T. Bøe
1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 53