Egersund byhistoriske leksikon

Mosbekk

Mosbekk, ca. 1916. Foto: Sven Larsen/DF

Bydel rundt Mosbekk plass. Mose er et eldre ord for myr, og bunnen av Årstaddalen var tidligere et myrhull. Navnet Mosbekk betyr mest sannsynlig bekken som renner gjennom myra.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 53