Egersund byhistoriske leksikon

Mortens gate

Parti fra Mortens gate, 1939. Foto: Nic. Torgersen/DF

Gate mellom Ludvig Feylings gate og Peder Clausens gate, regulert i Reguleringsplan 1858 og navnsatt i 1905. Reguleringskommisjonens forslag til navn var Bakkegaden, men ble endret av formannskapet.

Gata har navn etter Morten Trondsen Aarstad (1770 - 1850), sønn av den kjente Trond Lauperak. Morten var født på Lauperak i Bjerkreim, men kjøpte et bruk under Årstad først på 1800-tallet, et bruk han drev til han døde. Gata ligger på Strandabakken.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 53