Egersund byhistoriske leksikon

Møllegaten

Utsnitt av Reguleringsplan 1905
Kopi av bystyrets protokoll der gate 54 skrives Møllergaten.

Gate på Gåsehølen, vist på Reguleringsplan 1858 som Gade No.12 og regulert mellom nåværende Mosbekkgaten og Lundeåne, vinkelrett på Bøckmans gate. Ut over hjørnehuset mot Mosbekkgaten var det ikke kommet bebyggelse langs gata i 1901. Den ble videreført i Reguleringsplan 1905 og bygd ut i henhold til denne. I dag går gata mellom Mosbekkgaten og Spinnerigaten.

Gata fikk navn i 1905. Navnet som ble vedtatt av bystyret var Møllergaden - antakelig fordi møller Bertinius Jonasen Nodland bodde i et hus (gård nr. 218) som lå i strøket, i Mosbekkgaten1). Da gatenavnene siden ble skrevet på kartet, Reguleringsplan 1905, skjedde det en skrivefeil slik at navnet ble Møllegaden, et navn som siden ble stående.2)

1)
Bertinius Jonasen Nodland var den eneste innbygger i byen som hadde tittelen møller under folketellingen i 1910. Under folketellingen i 1900 var det kun Anton Molvær som hadde denne tittelen. Han bodde for øvrig på Mosbekk plass
2)
Kilder: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 53; http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037250001608 (hentet 02.04.2015)